سامانه نوبت دهی اينترنتی بيمارستان لولاگر
     

صفحه اصلي

گـرفتـن نوبـت

پيگيري نوبت

کنسل نوبت گرفته شده

ليست تخصصها و پزشکها

ورود به سیستم
 
 سامانه نوبت دهي اينترنتي

محصول شركت داده آوران

ارائه كننده سيستم هاي نوين در مديريت صف

بيمارستانها و مراكز دانشگاهي علوم پزشكي1397/02/05       کد کاربر:     شرکت داده آوران ارائه کننده انواع سيستمهاي نوبت دهي   www.dadehavaran.com